JOB: INGINER PROIECTANT

Locatia jobului

In cadrul companiei Walter Tosto WTB situata in Bucuresti pe Soseaua Berceni, Nr.104.

Descrierea postului

Realizarea de desene si modele 2D pentru componente si echipamente industriale in conformitate
cu ghidul intern, specificatiile clientilor si regulile de la furnizori.

Studii si cerinte necesare:

– Licenta in Inginerie;
– Experienta in domeniu de minim 3 ani;
– Cunostinte temeinice de inginerie in domeniul construcțiillor industrial;
– Implicare tinand cont de constrangerile de productie, atat in planificare cat si in bugetare si in respectarea standardelor de calitate;
– Cunoasterea si utilizarea la nivel avansat a softului AutoCAD;
– Cunostinte de MS Office;
– Motivare in cunoasterea de noi tehnologii;
– Respectarea termenelor limita de predare a documentației tehnice;
– Limba engleza – nivel minim mediu
– Limba italiana reprezinta un avantaj

Competente personale:

– Seriozitate
– Responsabilitate
– Capacitatea de a invata
– Aptitudini tehnice
– Loialitate
– Determinare
– Adaptabilitate
– Atitudine pozitiva

Atributii:

– studierea proiectelor si conceperea structurii de rezistenta a acesteia, efectuand calcule ingineresti si aplicand standard/normative specifice;
– Incadrarea produselor proiectate in parametri stabiliti atat de client cat si de Regulile Societatilor de Clasificare;
– efectuarea de calcule pentru a se asigura ca structura raspunde cerintelor de siguranta si functionare;
– elaborarea caietelor de sarcini (specificatiile tehnice) in vederea realizarii structurii de rezistenta;
– stabilirea cantitatilor de lucrari (materiale, manopera, utilaje) necesare realizarii proiectului;
– verificarea conformitatii lucrarilor realizate in departamentul de productie cu documentatiile
avizate;
– alegerea materialelor termice potrivite;
– intocmirea desenelor si modelelor 2D pentru componente si echipamente industriale in conformitate cu ghidul intern, specificatiile clientilor si regulile de la furnizori;
– implementarea lucrarilor de proiectare, coordonarea si verificarea realizarii contractului;
– planificarea si verificarea activitatilor de proiectare si executie;
– realizarea calcului de dimensionare si verificare a elementelor componente;
– gasirea de solutii optime pentru realizarea produsultui conform cerintelor clientului;
– raspunde de cunoasterea, aplicarea si respectarea decizillor si dispozitiilor de serviciu cu caracter intern din societate;
– raspunde de pastrarea secretului informatiilor si documentatiei societatii.

Program de lucru:

– De luni pana joi de la 08:30 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la 08:30 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii:

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: SPECIALIST CONTROL CALITATE

Descrierea postului

Ocupantul postului trebuie sa implementeze sisteme de management ale calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii si cu cerintele companiei.
Trebuie sa asiste la audituri ale calitatii proceselor si produselor.

Studii si cerinte necesare:

 • Absolvent al unei universitati cu profil tehnic;
 • Experienta in domeniu de minim 5 ani;
 • Cunostinte de sudura si control nedistructiv;
 • Cunostinte solide de desen tehnic, prelucrari mecanice si utilizare a echipamentelor de control si masurare;
 • Bune abilitati de comunicare, atat scrisa cat si verbala;
 • Cunoastrerea limbii engleze;
 • Cunoasterea limbii italiene – reprezinta un avantaj;

Competente personale:

 • Responsabilitate;
 • Corectitudine;
 • Capacitatea de a lucra in echipa;
 • Atentie la detalii.

Atributii:

 • Sa cunoasca reglementarile ISO 9001 si ASME;
 • Sa aplice standardele de calitate cu un nivel inalt de expertiza si cunostinte;
 • Sa stabileasca si sa mentina relatiile cu clientii, furnizorii si inspectorii in scopul realizarii calitatii;
 •  Sa ofere directie si sprijin pentru a asigura conformitatea cu specificatiile si standardele legislative relevante;
 • Sa trateze neconformitatile si sa stabileasca masurile corective impreuna cu seful de department;
 • Sa mentina si sa faca propuneri in vederea imbunatatirii sistemul calitatii;
 • Sa participe la elaborarea politicilor in domeniul calitatii;
 • Sa pregateasca, sa elaboreze si sa redacteze materialul documentar necesar;
 • Sa monitorizeze efectuarea inspectiilor;
 • Sa obtina informatii de specialitate;
 • Sa acorde consultanta documentara utilizatorilor, in functie de cerintele de informare ale acestora;
 • Sa acționeze ca un contact cheie cu clientii care au probleme tehnice;
 • Sa trateze neconformitatile si sa stabileasca masuri corective impreuna cu echipa;
 • Sa se preocupe de perfectionarea pregatirii profesionale;
 • Sa intocmeasca si emita rapoarte si analize specific;
 • Sa participle la rezolvarea sarcinilor echipei;
 • Sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca, normele PSI si normele de protectia mediului;
 • Sa informeze de indata superiorul ierarhic despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut.

 

Program de lucru:

De luni pana joi de la 08:30 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vineri de la
08:30 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii:

 • Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in munca din cadrul companiei;
 • Majorare anuala salariala cu 4%;
 • Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
 • Masa de pranz oferita;
 • Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: INSPECTOR CONTROL CALITATE

Descrierea postului

Ocupantul postului trebuie sa implementeze sisteme de management ale calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii si cu cerintele companiei si sa actioneze ca responsabil al sistemului calitatii in companie.

Studii si cerinte necesare:

 • Absolvent al unei universitati cu profil tehnic;
 • Experienta in domeniu de minim 3 ani;
 • Cunostinte de sudura si control nedistructiv;
 • Cunostinte solide de desen tehnic, prelucrari mecanice si utilizare a echipamentelor de control si masurare;
 • Cunoastrerea limbii engleze;
 • Cunoasterea limbii italiene – reprezinta un avantaj;

Competente personale:

 • Responsabilitate;
 • Corectitudine;
 • Capacitatea de a lucre in echipa;
 • Atentie la detalii.

Atributii:

 • Sa cunoasca sarcinile ISO 9001 si ASME;
 • Sa foloseasca timpul de munca in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Sa evalueze furnizorii;
 • Sa mentina si sa imbunatateasca sistemul calitatii;
 • Sa stabileasca si sa mentina relatiile cu clientii si furnizorii in scopul realizarii calitatii;
 • Sa trateze neconformitatile si sa stabileasca masurile corrective impreuna cu seful de department;
 • Sa asigure implementarea tehncilor, metodelor, si instrumentelor specifice controlului calitatii;
 • Sa participe la elaborarea politicilor in domeniul calitatii;
 • Sa elaboreze si sa urmareasca implementarea programelor de audit;
 • Sa monitorizeze efectuarea inspectiilor;
 • Sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca, normele PSI si normele de protectia mediului;
 • Sa pregateasca, sa elaboreze si sa redacteze materialul documentar;
 • Sa obtina informatii de specialitate;
 • Sa acorde consultanta documentara utilizatorilor, in functie de cerintele de informare ale acestora;
 • Sa se preocupe de perfectionarea pregatirii profesionale;
 • Sa se preocupe de planificarea propriei activitati
 • Sa participle la rezolvarea sarcinilor echipei
 • Sa respecte cu strictete regulile de protective a muncii si PSI din cadrul companiei;
 • Sa informeze de indata superiorul ierarhic despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut.

 

Program de lucru:

De luni pana joi de la 08:30 la 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vineri de la
08:30 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii:

 • Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
  munca din cadrul companiei;
 • Majorare anuala salariala cu 4%;
 • Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
 • Masa de pranz oferita;
 • Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: ELECTRICIAN INDUSTRIAL

Descrierea postului

Jobul consta in executarea de actiuni care trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca.

Cerinte

 • Calificare de electrician;
 • Experienta in domeniu de minim 3 ani;

Atributii si responsabilitati

 • Isi insuseste precis toate operatiile pe care le are de efectuat in cadrul activitatii sale;
 • Face raportul de materiale solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarilor pe care le are in desfasurare;
 • Raspunde de sculele , utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele pe care le are in gestiune;
 • Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa lucreze;
 • Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra,
 • Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in
  Scurtcircuit;
 • Delimiteaza corespunzator zona de lucru;
 • Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarilor;
 • Verifica integritatea izolatiei , ingradirilor, starea carcaselor;
 • Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant;
 • Verifica echipamentul de protectia muncii;
 • Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru;
 • Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune;
 • In caz de accident de munca informeaza primul superiorul ierarhic despre eveniment;
 • Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant;
 • Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea de executat presupune schele;
 • Are grija sa evite concentrarilea de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la
  inaltime, are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport;
 • Efectueaza controale, revizii, interventii pentru eliminarea deficientelor si incidentelor aparute;
 • Efectueaza verificarea contoarelor de inductie, statice si electronice in montaj direct, semi-
  direct sau indirect;
 • Optimizeaza in permanenta instalatiile si echipamentele electrice;
 • Creeaza planuri ale retelelor electrice respectand parametrii optimi;
 • Citeste desene tehnice;
 • Efectueaza remedieri de complexitate diferita privind grupurile de masura in montaj direct
  depistate cu neconformitati precum: inlocuirea de contoare defecte, succesiune inversa;
 • Executa circuite secundare in echipamentele electrice;
 • Interpreteze schemele electrice;
 • Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;
 • Sa traga cabluri si sa fixeze traseele de cablu;
 • Sa conecteze masinile industriale si dulapurile electrice pe baza de scheme electrice;
 • Sa testeze diferitele componente electrice;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prin prelucrarea normelor de protectia muncii, a regulilor de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile
  generale privind transporturile , functionarea macaralelor care ridica materiale, legarea
  materialelor si a containerelor la carligul macaralei, intretinerea utilajelor;
 • Sa formuleze observatii si propuneri de natura procedurala sau organizatorica, atunci cand
  situatia o impune;
 • Sa identifice risipa si gestiunea defectuasa a materialelor si sa propuna masuri pentru recuperarea acestora;
 • Sa respecte normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ;
 • Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,
 • Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
 • Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de superiorul ierarhic sau de
  administratorul societatii; 
 • Sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
 • Sa respecte programul de lucru al societatii;
 • Sa nu paraseasca locul muncii decat cu acordul superiorului ierarhic.

Program de lucru

Se lucreaza 8 ore/zi, in mai multe schimburi.

Beneficii

 • Pachet salarial motivant, cu crestere automata;
 • Majorare anuala salariala;
 • Prima de fidelitate;
 • Masa de pranz oferita;
 • Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: ELECTRICIAN CIVIL

Descrierea postului

Jobul consta in executarea de actiuni care trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca.

Cerinte

 • Calificare de electrician;
 • Experienta in domeniu de minim 3 ani;

Atributii si responsabilitati

 • selecteaza si foloseste corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii si
  rezistentei electrice;
 • interpreteaza corect schemele electrice, simbolurile si legile electrice de baza;
 • determina circuitele paralele si in serie;
 • scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitate a muncii şi PSI;
 •  exercita verificarii asupra instalatiilor electrice, vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de masura, prin proceduri adecvate, in vederea respectarii normelor PSI;
 • identifica echipamentele si componentele defecte, in vederea remedierii;
 • alege sculele, materialele si aparatele de masura conform schemei de lucru;
 • inlocuieste/repara echipamentul electric defect;
 • reface izolatia circuitului si legaturile de impamantare conform normelor tehnice;
 • repune sub tensiune instalatia electrica in vederea verificării calitatii lucrarii;
 • remediaza eventualele defecte;
 • citeste si interpreteaza corect schema electrica;
 • alege materialele, dispozitivele, echipamentele si aparatele de masura conform specificatiilor din schema;
 • stabileste traseul instalatiei in functie de cerinte si disponibilitati;
 • monteaza tuburile de protectie, conductorii si echipamentele si realizeaza conexiunile si izolatiile conform schemei si normelor tehnice de securitate a muncii;
 • pune sub tensiune instalatia si utilizeaza aparate, tehnici si proceduri specifice pentru
 • verificarea functionarii acesteia;
 • repara sau inlocuieste eventualele echipamente defecte, conductori, izolatii conform cerinţelor;
 • executa inspectii periodice si revizii tehnice ale instalatiilor tehnice;
 • identifica si verifica calitatea materialelor si curata partile accesibile;
 • sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale utilajelor si instalatiilor cu
 • care lucreaza, sa aplice intocmai normele de functionare si intretinere ale acestora, de
 • protectie a muncii şi PSI;
 • sa asigure potrivit prescriptiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalatiilor, utilajelor si a celorlalte mijloace incredintate, sa verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranta, aparaturii de masura si control;
 • sa ia masuri urgente de lichidare a avariilor si accidentelor atunci cand se produc, sa stea la dispozitia societatii sau sa se prezinte in cel mai scurt timp in caz de avarii sau alte urgente;
 • sa foloseasca si sa pastreze, in conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de
  protectie si dispozitivele de siguranta;
 • sa aduca imediat la cunostinta conducerii societatii orice neregula, defectiune, anomalie,
  alta situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca,
  precum si orice incalcare a normelor de protectie a muncii sau de prevenire a incendiilor;
 • sa nu introduca tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca
  incendii sau explozii in zonele de lucru inflamabile;
 • sa inscrie constatarile facute cu ocazia controlului in instalatiii, precum si dispozitiile date;
 • sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca precum si normele PSI;
 • sa respecte programul de lucru al societatii;
 • sa nu paraseasca locul de munca decat su acordul superiorului direct sau al administratorului societatii.

Program de lucru

Se lucreaza 8 ore/zi, in mai multe schimburi.

Beneficii

 • Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de
  vechimea in munca din cadrul companiei;
 • Majorare anuala salariala cu 4%;
 • Prima de fidelitate;
 • Masa de pranz oferita;
 • Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: RESPONSABIL DOCUMENTE

Locatia jobului

In cadrul companiei Walter Tosto WTB situata in Bucuresti pe Soseaua Berceni, Nr.104.

Descrierea postului

Jobul se va desfasura in cadrul departamentului de proiectare si implica acordarea de suport
necesar in vederea realizarii activitatii de gestionare si arhivare a documentelor din department.

Studii necesare:

– Studii liceale sau universitare tehnice finalizate;
– Experienta in domeniu nu este neaparat necesara.

Competente personale:

– Seriozitate
– Responsabilitate
– Dinamism
– Capacitatea de a invata
– Calitati organizatorice
– Determinare
– Atitudine pozitiva
– Adaptabilitate
– Aptitudinile tehnice reorezinta un avantaj

Alte cerinte:

– Cunostinte MS office, Acrobat;
– Cunostintele de AutoCad reprezinta un plus.

Atributii

– Efectuarea de copii,
– Intormirea de rapoarte;
– Capacitatea de a invata Fluentis, utilizat in managementul materialelor;
– Stransa colaborare cu departamentul de productie in vederea indeplinirii activitatii;
– Introducerea desenelor tehnice in program;
– Preluarea, inregistrarea, indosarierea si arhivarea documentelor din cadrul departamentului;
– Elaborarea si redactarea documentelor solicitate de conducatorul direct al departamentului;
– Asigurarea suportului administrativ pentru departamentul de proiectare;
– Sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca, normele PSI si normele de protectia
mediului;

Program de lucru:

– De luni pana joi de la 08:00 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la
08:00 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala cu 4%;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

 

Pentru a apica

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568Walter Tosto WTB obtains the CNCAN certification for Nuclear items

We are proud to announce that Walter Tosto WTB has achieved a significant milestone!

The company completely renewed the CNCAN certification program after that in the past the former company Fecne manufactured the majority of nuclear components for the renowned Cernavoda Nuclear Power Plant.

CNCAN, which stands for The National Commission for Control of Nuclear Activities, is the esteemed Governmental Institution of Romania responsible for overseeing and authorizing all activities related to equipment manufacturing, design, and nuclear energy production for Nuclear Power Plants.

The CNCAN certificate empowers us to manufacture and design critical Class I components for Nuclear Power plants within Romania’s territory, including Cernavoda and future projects.

Walter Tosto WTB is currently the first company in Romania involved into the fabrication of critical nuclear components to obtain such a demanding certification, obtained thanks to the investments made in the last ten years for developing an organization capable of exporting all over the world with the highest quality standards.

Walter Tosto WTB is now enabled to support the important domestic nuclear program which involves the refurbishment of Cernavoda units 1 and 2, the construction of two new units with CANDU technology and the construction of the first SMR plant in Europe with Nuscale technology.


JOB: CONTROLOR CALITATE

Descrierea postului

Ocupantul postului trebuie sa implementeze sisteme de management ale calitatii in
conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii si cu cerintele companiei si sa
actioneze ca responsabil al sistemului calitatii in companie.
Trebuie sa efectueze audituri ale calitatii proceselor si produselor.

Studii si cerinte necesare:

– Absolvent al unei universitati cu profil tehnic;
– Experienta in domeniu de minim 3 ani;
– Cunostinte de sudura si control nedistructiv;
–  Cunostinte solide de desen tehnic, prelucrari mecanice si utilizare a echipamentelor de
control si masurare;
– Cunoastrerea limbii engleze;
– Cunoasterea limbii italiene – reprezinta un avantaj;
Competente personale:
– Responsabilitate;
– Corectitudine;
– Capacitatea de a lucre in echipa;
– Atentie la detalii.

Atributii:

– Sa foloseasca timpul de munca in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
– Sa cunoasca sarcinile ISO 9001;
– Sa evalueze furnizorii;
– Sa mentina si sa imbunatateasca sistemul calitatii;
– Sa stabileasca si sa mentina relatiile cu clientii si furnizorii in scopul realizarii calitatii;
– Sa trateze neconformitatile si sa stabileasca masurile corrective impreuna cu seful de
department;
– Sa asigure implementarea tehncilor, metodelor, si instrumentelor specifice controlului
calitatii;
– Sa participe la elaborarea politicilor in domeniul calitatii;
– Sa elaboreze si sa urmareasca implementarea programelor de audit;
– Sa monitorizeze efectuarea inspectiilor;
– Sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca, normele PSI si normele de protectia
mediului;
– Sa pregateasca, sa elaboreze si sa redacteze materialul documentar;
– Sa obtina informatii de specialitate;

– Sa acorde consultanta documentara utilizatorilor, in functie de cerintele de informare ale
acestora;
– Sa se preocupe de perfectionarea pregatirii profesionale;
– Sa se preocupe de planificarea propriei activitati
– Sa participle la rezolvarea sarcinilor echipei
– Sa respecte cu strictete regulile de protective a muncii si PSI din cadrul companiei;
– Sa informeze de indata superiorul ierarhic despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut.

Program de lucru:

– De luni pana joi de la 08:30 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la
08:30 la 15:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii:

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala cu 4%;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568