Locatia jobului

in cadrul companiei Walter Tosto WTB situata in Bucuresti pe Soseaua Berceni, Nr.104.

Descrierea postului

Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, mediu in
conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Studii si cerinte necesare

– Studii superioare tehnice;
– Experienta in domeniu de minim 5 ani;
– Cursuri: evaluator riscuri SSM, cadru tehnic PSI, inspector in domeniul securitatii si sanatatii
in munca minim 80 de ore,responsabil gestiunea deseurilor;
– Costituie avantaj:instruire in domeniul sistemului de management ISO 14001,OHSAS
18001,audit intern
– Cursuri de aprofundare a legislatiei privind SSM si PSI;
– Operare PC: Word, Excel.
– Cunostinte limba engleza
– Cunostinte de limba italiana (avantaj)

Competente personale

– adaptabilitate la situatii neprevazute;
– cunostinte si metode de investigare a accidentelor, notiuni de baza de medicina muncii, agenti de risc;
– gandire si capacitate de analiza si sinteza;
– discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
– putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
– spirit de ordine si disciplina;
– usurinta in comunicare, abilitati pentru lucrul in echipa.

Atributii

– raspunde de respectarea legislației SSM, SU si mediu, atat de catre angajatii societatii, cat si de
catre lucratorii subcontractorilor companiei;

Atributii pe linie de mediu

– Raspunde de monitorizarea respectarii cerintelor autorizatiilor de mediu;
– Raspunde de actualizarea documentației necesare si respectarea cerintelor legislatiei in domeniul
protectiei mediului;
– Raspunde de intocmirea si depunerea in conformitate cu cerințele legale si in termenul prevazut
de legislația aplicabila, a tuturor raportarilor catre Agenția de Protecție a Mediului;
-Participa la elaborarea procedurii de instructiuni specifice de mediu;
– Colecteaza si prelucreaza informatiile privind aspectele de mediu si intocmeste situatiile specifice;
– Monitorizeaza factorii de mediu (apa, aer, sol) conform dispozitiilor din autorizatiile de mediu;
– Urmareste efectuarea colectarii selective a deseurilor si valabilitatea contractelor cu societatile
valorificatoare si atentioneaza in caz de ne concordante;
-Organizeaza si participa la auditarile periodice, identificand neconformitati si cause.
Atributii pe linie de SSM si PSI
– Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a
instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate;
– Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM si PSI, in functie de particularitatile
proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri
profesionale;
– Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la
prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
– Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM si PSI, inainte de
inceperea oricarei activitati pentru care este necesara;
– Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca;
– Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM si
PSI, corespunzator functiilor exercitate;
– Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;
– Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum
si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau
unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
– Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in
domeniul SSM si PSI stabilite prin fisa postului;
– Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește, in scris, periodicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si a situatiilor de urganta si verifica
insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
– Intocmeste programul anual de protectia muncii, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-
ajutor din interiorul intregii societati;
– Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii,
conform legislatiei in vigoare;
– Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din companie;
– Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru aplicarea lui;
– Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
– Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM si PSI, precum si tipul de semnalizare necesar si
amplasarea conform prevederilor legale;
– Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor;
– Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
– Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
– Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca;
– Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum
si a sistemelor de siguranta;
– Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
– Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate;
– Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in
domeniul SSM si PSI, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de
munca si postului sau;
– Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul SSM si PSI;
– Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul societatii;
– Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la
reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM, PSI si Protectia Mediului
– Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme deSSM, PSI si Protectia Mediului;
– Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale;
– Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a
incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta
a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru;
– Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sanatate in
munca;
– Propune sanctiuni pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca;
– Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a
lucratorilor cu echipament individual de protectie;
– Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente;
– Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele
de lucru din societate;
– Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii
de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora;
– Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect;
– Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste
documente de raportare;
– Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre
persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca,
potrivit prevederilor legislative in vigoare privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive;
– Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

Program de lucru

– De luni pana joi de la 08:00 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la
08:00 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala cu 4%;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568