Urmare a Protocolului de Colaborare nr. 20124 / 25.10.2021, semnat între Asociația Română Pentru Echipamente Sub Presiune (ARPE), fondată la Bucureşti în ianuarie 2018 (cu principal membru fondator – Walter Tosto Wtb) și Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Departamentului Echipamente pentru Procese Industriale din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică,  aducem la cunoștință tuturor celor interesați că departamentul organizează în anul universitar 2022 – 2023 programul de master Evaluarea Riscului, Siguranţei şi Integrităţii Echipamentelor sub Presiune” (cu durata de 2 ani / 4 semestre – 120 cst) – acreditat ARACIS și cu locuri finanţate de la buget, în regim hibrid (online și cu prezență fizică).

Menționăm că la acest program de master se pot înscrie absolvenți de învățământ superior tehnic de lungă durată (4 sau 5 ani – licență) în perioada 04.04 – 09.05.2022 (sesiunea admitere anticipată), 01.07 – 11.07.2022 (sesiunea Iulie) și 05.09 – 15.09.2022 (sesiunea Septembrie), iar interviul va avea loc în data de 11.05.2022 (sesiunea admitere anticipată), 13.07.2022 (sesiunea Iulie) și 19.09.2022 (sesiunea Septembrie). Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere.

Având în vedere obiectivele acestui program de studii de masterat, precum și competențele obținute după absolvire (expertizarea echipamentelor sub presiune;  evaluarea deteriorării şi calculul duratei de viaţă a structurilor mecanice; diagnosticarea şi reabilitarea structurilor mecanice; asigurarea şi monitorizarea mentenanţei maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor industriale; evaluarea deteriorării mediului, ca urmare a poluării;  cunoaşterea prevederilor legislaţiei tehnice şi a standardelor în vigoare din industriile de proces etc.), se asigură cursanților o pregătire de înalt nivel tehnic şi ştiinţific. Programele sunt susţinute de cadre didactice universitare de renume, specialişti de înaltă valoare academică.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot accesa site-ul Departamentului Echipamente pentru Procese Industriale (http://www.depi.pub.ro/) sau se pot adresa direct la secretariatul departamentului, telefon: 021.4029193, secretar ing. Iolanda Panait  – telefon: 0730094996 –și Conf.univ.dr.ing. Ion DURBACĂ – telefon: 0723277389.