JOB: RECEPTIONERA

Descrierea postului

Jobul se va desfasura in cadrul receptiei companiei si implica activitati specifice de secretariat.

Studii necesare

 • Studii liceale sau universitare finalizate;
 • Experienta in domeniu nu este neaparat necesara.

Aptitudini 

– De clacul matematic;
– De comunicare;
– De planificare si organizare a activitatilor specifice;

Competente personale

 • Seriozitate
 • Responsabilitate
 • Dinamism
 • Capacitatea de a invata
 • Calitati organizatorice
 • Determinare
 • Atitudine pozitiva
 • Adaptabilitate

Alte cerinte

– Cunostinte MS office.

Atributii

– asigura pastrarea registrului unic de intrari/iesiri al societatii;
– asigura activitatea de telefonie centrala;
– asigura activitatea de informatii generale pentru angajati si externi;
– intocmeste planul fondului necesar protocolului;
– stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea
consumabilelor necesare (papetarie, protocol);
– pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la societate;
– duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct;
– rsspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri, faxuri, oferte etc);
– raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai
destinatarului, iar, in cazul in care nu este precizat un destinatar, se inmaneaza sefului direct;
– asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor documentelor, coletelor scrisorilor etc;
– tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon, fax, precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunoștinta in diferite moduri;
– asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei (chiar prin apelarea serviciului de informații);
– preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in funcție de cererea interlocutorului, afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice;
– tine evidenta solicitarilor directe și a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora;
– primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri;
– indeplineste activitatile de protocol;
– furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate;
– raspunde de redactarea de adeverinte, cereri diverse, delegatii respectand formatele utilizate in firma;
– intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct;
– raspunde de inregistrarea documentelor redactate și de evidenta lor;
– asigura arhivarea in ordine a documentelor care îi sunt înmânate, a documeentelor/faxurilor trimise și primite;
– face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate;
– este direct raspunzatoare de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in folosinta sau gestiune;
– respecta cu strictete programul de lucru stabilit de societate.

 

Program de lucru

De luni pana joi de la 08:30 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la 08:30 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii

 • Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in munca din cadrul companiei;
 • Majorare anuala salariala cu 4%;
 • Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
 • Masa de pranz oferita in cadrul companiei.

Pentru a apica:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: RESPONSABIL SSM, SU SI MEDIU

Locatia jobului

in cadrul companiei Walter Tosto WTB situata in Bucuresti pe Soseaua Berceni, Nr.104.

Descrierea postului

Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, mediu in
conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Studii si cerinte necesare

– Studii superioare tehnice;
– Experienta in domeniu de minim 5 ani;
– Cursuri: evaluator riscuri SSM, cadru tehnic PSI, inspector in domeniul securitatii si sanatatii
in munca minim 80 de ore,responsabil gestiunea deseurilor;
– Costituie avantaj:instruire in domeniul sistemului de management ISO 14001,OHSAS
18001,audit intern
– Cursuri de aprofundare a legislatiei privind SSM si PSI;
– Operare PC: Word, Excel.
– Cunostinte limba engleza
– Cunostinte de limba italiana (avantaj)

Competente personale

– adaptabilitate la situatii neprevazute;
– cunostinte si metode de investigare a accidentelor, notiuni de baza de medicina muncii, agenti de risc;
– gandire si capacitate de analiza si sinteza;
– discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
– putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
– spirit de ordine si disciplina;
– usurinta in comunicare, abilitati pentru lucrul in echipa.

Atributii

– raspunde de respectarea legislației SSM, SU si mediu, atat de catre angajatii societatii, cat si de
catre lucratorii subcontractorilor companiei;

Atributii pe linie de mediu

– Raspunde de monitorizarea respectarii cerintelor autorizatiilor de mediu;
– Raspunde de actualizarea documentației necesare si respectarea cerintelor legislatiei in domeniul
protectiei mediului;
– Raspunde de intocmirea si depunerea in conformitate cu cerințele legale si in termenul prevazut
de legislația aplicabila, a tuturor raportarilor catre Agenția de Protecție a Mediului;
-Participa la elaborarea procedurii de instructiuni specifice de mediu;
– Colecteaza si prelucreaza informatiile privind aspectele de mediu si intocmeste situatiile specifice;
– Monitorizeaza factorii de mediu (apa, aer, sol) conform dispozitiilor din autorizatiile de mediu;
– Urmareste efectuarea colectarii selective a deseurilor si valabilitatea contractelor cu societatile
valorificatoare si atentioneaza in caz de ne concordante;
-Organizeaza si participa la auditarile periodice, identificand neconformitati si cause.
Atributii pe linie de SSM si PSI
– Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a
instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate;
– Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM si PSI, in functie de particularitatile
proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri
profesionale;
– Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la
prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
– Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM si PSI, inainte de
inceperea oricarei activitati pentru care este necesara;
– Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca;
– Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM si
PSI, corespunzator functiilor exercitate;
– Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;
– Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum
si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau
unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
– Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in
domeniul SSM si PSI stabilite prin fisa postului;
– Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește, in scris, periodicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si a situatiilor de urganta si verifica
insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
– Intocmeste programul anual de protectia muncii, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-
ajutor din interiorul intregii societati;
– Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii,
conform legislatiei in vigoare;
– Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din companie;
– Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru aplicarea lui;
– Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
– Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM si PSI, precum si tipul de semnalizare necesar si
amplasarea conform prevederilor legale;
– Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor;
– Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
– Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
– Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca;
– Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum
si a sistemelor de siguranta;
– Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
– Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate;
– Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in
domeniul SSM si PSI, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de
munca si postului sau;
– Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul SSM si PSI;
– Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul societatii;
– Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la
reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM, PSI si Protectia Mediului
– Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme deSSM, PSI si Protectia Mediului;
– Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale;
– Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a
incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta
a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru;
– Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sanatate in
munca;
– Propune sanctiuni pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca;
– Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a
lucratorilor cu echipament individual de protectie;
– Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente;
– Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele
de lucru din societate;
– Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii
de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora;
– Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect;
– Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste
documente de raportare;
– Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre
persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca,
potrivit prevederilor legislative in vigoare privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive;
– Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

Program de lucru

– De luni pana joi de la 08:00 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la
08:00 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala cu 4%;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

Pentru a apica

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568JOB: RESPONSABIL DOCUMENTE

Locatia jobului

In cadrul companiei Walter Tosto WTB situata in Bucuresti pe Soseaua Berceni, Nr.104.

Descrierea postului

Jobul se va desfasura in cadrul departamentului de proiectare si implica acordarea de suport
necesar in vederea realizarii activitatii de gestionare si arhivare a documentelor din department.

Studii necesare:

– Studii liceale sau universitare tehnice finalizate;
– Experienta in domeniu nu este neaparat necesara.

Competente personale:

– Seriozitate
– Responsabilitate
– Dinamism
– Capacitatea de a invata
– Calitati organizatorice
– Determinare
– Atitudine pozitiva
– Adaptabilitate
– Aptitudinile tehnice reorezinta un avantaj

Alte cerinte:

– Cunostinte MS office, Acrobat;
– Cunostintele de AutoCad reprezinta un plus.

Atributii

– Efectuarea de copii,
– Intormirea de rapoarte;
– Capacitatea de a invata Fluentis, utilizat in managementul materialelor;
– Stransa colaborare cu departamentul de productie in vederea indeplinirii activitatii;
– Introducerea desenelor tehnice in program;
– Preluarea, inregistrarea, indosarierea si arhivarea documentelor din cadrul departamentului;
– Elaborarea si redactarea documentelor solicitate de conducatorul direct al departamentului;
– Asigurarea suportului administrativ pentru departamentul de proiectare;
– Sa respecte normele de sanatate si Securitate in munca, normele PSI si normele de protectia
mediului;

Program de lucru:

– De luni pana joi de la 08:00 – 17:30 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00, iar vinerea de la
08:00 la 15:00 cu pauza de masa de la 13:30 la 14:00.

Beneficii

– Pachet salarial bazat pe grila de salarizare, cu crestere automata in functie de vechimea in
munca din cadrul companiei;
– Majorare anuala salariala cu 4%;
– Prima de Craciun echivalenta unui salariu;
– Masa de pranz oferita;
– Cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti in cadrul unitatii de cazare a companiei.

 

Pentru a apica

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro
Numere de contact: +40 752235568Curs de sudură 2023

Scoala de sudura si lacatuserie din cadrul Walter Tosto WTB se deschide din nou pentru toti cei dornici sa obtina o calificare, sa creasca sanatos alaturi de noi si sa-si formeze un viitor.

Din 2015 si pana in prezent ne mandrim cu 200 de personae formate si angajate in cadrul companiei noastre.

LOCATIA CURSULUI

Bucuresti, Sector 4 si Oltenita

OBIECTIVUL CURSULUI 

La finalul cursului, participanții vor dobandi abilitati teoretice si practice pe diferite tipuri de sudura (SAW, placare cu bandă, TIG, sudare cu fascicul de electroni, suprapunere de sudură, GTAW, SMAW, FCAW, ESW) si lacatuserie.

DURATA CURSULUI 

12 luni

CERINTE

 • Varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani
 • Absolvent al unei scoli profesionale, liceu sau alta forma de studii cu profil tehnic
 • Seriozitate, dorinta de invatare si de perfectionare.

BENEFICII

 • Contract individual de munca inca din prima zi de curs;
 • Salariu de incadrare de 2.200 lei net pentru primele 6 luni, apoi 2.700 lei net pentru urmatoarele 6 luni;
 • Bonuri de masa in valoare de 500 lei/luna;
 • O grila de salarizare competitiva care asigura crestere automata in functie de vechimea in companie;
 • Crestere anuala salariala automata de 4%;
 • Bonus de vechime in munca;
 • Cazare in cadrul caminului propriu;
 • O masa calda pe zi in cadrul cantinei companiei;
 • Posibilitatea de a fi transferat si de a lucra in Italia;
 • Experienta profesionala in cadrul unei companii care reprezinta unul dintre cei mai mari producatori din Europa si furnizor lider la nivel mondial de echipamente critice.

PENTRU A APICA:

Trimiteți CV-ul dvs. prin e-mail la job@wtb.ro

Numere de contact: +40 752235568 | +40 737211532 | +40 21.232.02.11

 

TERMEN DE APLICARE

Aplicatiile se depun oricand

Cursul va incepe dupa formarea unui grup de minim 6 persoane.

 

Impreuna, construim viitorul!

Walter Tosto WTB welding and locksmith school opens again for all those who want to obtain a qualification, to grow up healthy with us and to create a future.

From 2015 until now, our school is proud to train and to employee more than 200 people.

COURSE LOCATION

Walter Tosto WTB, Bucharest, sector 4 and Oltenita.

OBJECTIVES

At the end of the course, the participants will acquire theoretical and practical skills in different types of welding (SAW, strip plating, TIG, electron beam welding, overlap welding, GTAW, SMAW, FCAW, ESW) and locksmithing.

DURATION

12 months

REQUIREMENTS

 • Age between 16 and 24 years;
 • Graduate of a professional school, high school or other form of studies with a technical profile;
 • Seriousness, desire to learn and to improve himself.

BENEFITS

 • Individual employment contract from the first day of the course;
 • Employment salary of 2,200 lei net for the first 6 months, then 2,700 lei net for the following 6 months;
 • Meal vouchers of 500 lei/month;
 • A competitive salary scale that ensures automatic growth depending on seniority in the company;
 • Automatic annual salary increase of 4%;
 • Seniority bonus;
 • Accommodation in our own dormitory;
 • One hot meal per day in the company canteen;
 • The possibility of being transferred and to work in Italy;
 • Professional experience within a company that represents one of the biggest manufacturers in Europe and a leading global supplier of critical equipment.

HOW TO APPLY

Send us your application at la job@wtb.ro and contact us by phone at +40 752235568 | +40 737211532 | +40 21.232.02.11

 

APPLICATION DEADLINE

Candidates can apply any time.

The course will start after the formation of a group of minimum 6 people.

 

Together, we build the future.


From our workshop to the destination plant in less than two hours. Fastest delivery ever!

Walter Tosto WTB manufactured a feed vessel for the Petrobrazi Refinery. Located in Ploiesti, Prahova, this plant is one of the biggest refineries in Romania and one of the largest in Eastern Europe. Its main activity is related to petroleum processing but it also has a separate unit specialized in chemicals processing.

Walter Tosto has supplied several equipment for this refinery and was recently involved in the wide-ranging project for the replacement of four coke drums, very critical components playing an essential role in the refining process.

The 15 meters length feed vessel – 35 tons of weight – was transported by road from Bucharest to Ploiesti and it is now being installed.


Lucian Rusu participated at the event Disinformation and Propaganda - risk factors in international economic relations

On Tuesday, February 21, the Euro-Atlantic Center for Resilience organized the conference “Disinformation and Propaganda – risk factors in international economic relations”, hosted by the “Dunarea de Jos” University in Galati, as part of the European-funded project “Strategic planning for strengthening resilience to face disinformation and hybrid threats”.

The debates addressed not only the negative effects of the spread of erroneous or tendentious information, which can cause major instabilities in the markets, but also the possible solutions for resolving this phenomenon. Among the good practices identified were the creation of mechanisms for tracking the evolution of strategic themes in the context of the digital transition, improving communication with target audiences and intensifying efforts to educate the users about the danger of disinformation.

Mr. Lucian Rusu, Deputy General Manager of Walter Tosto WTB was glad to bring his experience of more than 30 years in the industry, as a General Director and based on his permanent need of being connected with the State institutions, media, financial institutions and the private sector key players.


Meet our people: Marin Balan

People represent the most important value to our company and we are proud to collaborate with an extraordinary team. It is our great opportunity to present our people and to share their experience in Walter Tosto. Today, we are happy to introduce you Marin Balan, Head of Production, who has been working since 2003 in our Group and since 2012 in Walter Tosto WTB.

Marin, what do you like most about your activity?

I feel spiritually fulfilled when the products are leaving the company’s gates. Then, I forget about all the difficulties encountered during the work process and I feel a great professional fulfillment.

The company changed my life from the material and professional point of view: I started as a simple worker and thanks to the involvement and effort I put in, I managed to arrive where I am now and to have the material achievements that I deserve.

 

What was the biggest challenge that you had during your activity and how did you manage to overcome it?

One of the biggest challenges was when I worked in Saudi Arabia when, in a year and a half, together with my colleagues, we had executed 3 tanks in very difficult working conditions (at 6 o’clock in the morning there were 36 degrees).
In Romania, one of the biggest challenges was an order that involved a series of unique tanks (one tank was 105 m long and 7 meters in diameter). Six of them were built in less than one year. The difficulty consisted in the fact that nothing like this had been built before in Romania, they were produced with a very large size, executed in a very short time.
Another big challenge was in 2013, in China for the Ningbo project. I left Romania with 2 colleagues on November 10, we were supposed to complete the project on April 1 and we managed to finish our job on January 20.
I have managed to achieve all these projects together with the whole team, without my team I would have not been able to accomplish anything.Meet our people: Aurel Lazar

People represent the most important value to our company and we are proud to collaborate with an extraordinary team. It is our great opportunity to present our people and to share their experience in Walter Tosto. Today, we are happy to introduce you Aurel Lazar, who has been working as Warehouseman in Waler Tosto WTB for 6 years.

Aurel, what do you like most about working for this company?

First of all, I like the activity of the company and the products that we are making: the pressure vessels that are niche. I like to see them going out of the company.

I feel very proud that I work for a company that makes products that no one else makes.

 

What do you like about your job?

The dynamic of the activities, no day is similar to the other, you don’t have time to get bored or to get into a routine. There is always something to do and the tasks are different and pleasant.